Information

Det overordnede værdigrundlag

Vi arbejder med inkluderende pædagogik, altså at tage udgangspunkt i, at barnet får mulighed for, at udvikle sin egen personlighed som en del af det sociale fællesskab. Ligeledes er det en værdi i Nøddeskallen, at give tryghed både for børn og deres forældre, hvilket indebærer, at barnets trivsel og personlige udvikling til stadighed er i fokus.

Pædagogisk Læreplan

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læreplan (29 sider - pdf - 1,2 MB)

Hvad gør vi

Vi arbejder med at I og jeres barn hver dag bliver mødt af synlige og nærværende voksne, hvilket er med til at give en tryg start på dagen for både børn og forældre. Samtidig er det vigtig for os, at vores vuggestue er bygget op omkring et miljø- og allergivenligt inde- og udeklima. Dette vil være en vigtig faktor i vores valg af inventar og legetøj. Vi har ingen husdyr i Nøddeskallen.

 • Have en overskuelig og forudsigelig hverdag, hvor der samtidig er plads til fleksibilitet, oplevelser, udfordringer og spontanitet
 • Tilbyde børnene et aktivt udeliv i al slags vejr
 • Yde børnene omsorg
 • Styrke børnenes selvværd gennem gensidig respekt, og derved skabe tillid og accept voksne og børn imellem
 • Skabe en atmosfære, som giver arbejdsglæde, samarbejde og plads til forskelligheder
 • Støtte børnene i sociale relationer, afprøve grænser og forstå spilleregler
 • Styrke en aldersvarende udvikling
 • Se personalets forskellighed som en styrke
 • Være en tydelig voksen i forhold til børn, forældre og kollegaer
 • Skabe en tryg og naturlig overgang fra vs til bh

Vi skal naturligvis opfylde de politiske krav til læreplaner, udviklingsplaner og børnemiljøvuderinger, samt hvad der yderligere er af krav fra kommunal side.

Nærmiljøet omkring os

Vores lokale indkøbsmuligheder, vores dejlige natur i form af skov og strand samt et tæt samarbejde med de eksisterende institutioner i byen vil blive integreret i børnenes hverdag. (Munkegården, Bamseshus, lokale landmænd og andre lokale resourcer)

Aflevering/afhentning

I Nøddeskallen  vil vi gerne værne om vores natur, derfor ser vi gerne, at I stopper motoren på bilen, når I afleverer  og henter jeres barn.

(Parkering ved fakta)

Det er vigtigt, hvis I ikke selv har mulighed for at hente jeres barn, at der gives besked til personalet. Barnet bliver kun udleveret til andre i samråd med forældrene.

Ring til os hvis jeres barn ikke kommer

Vi vil gerne have, at I ringer inden kl. 8 hvis jeres barn ikke kommer, er blevet syg eller holder fri/ferie. Så vi kan få et overblik over dagen i forhold til personaleressourcer og aktiviteter. Hold os altid ajour med nye telefonnumre både hjemme og på job, så vi altid kan få fat på Jer, hvis det bliver nødvendigt.

Solcreme

I sommermånederne er det Jer som forældre, der er ansvarlige for at jeres barn er smurt ind i solcreme hjemmefra. Nøddeskallen skal nok smøre barnet resten af dagen efter behov. Og vi sørger for, at det solcreme vi anvender er af et anbefalet mærke til børn.

Ferie

Vi forventer at I holder ferie med jeres barn. Vi er nødt til at planægge børns og voksnes ferie omhyggeligt for at få de ressourcer vi har, til at strække sig bedst mulig. Vi forventer at barnet holder 2 ugers sammenhænget sommerferie.

Forsikring

Jeres barn skal være dækket af familiens ansvars- og ulykkesforsikring. Vi har ingen erstatningspligt i forbindelse med:

 • Skader opstået ved eventuel ulykke
 • Bortkomne ejendele
 • Ødelagte ejendele og lignende

Sygdom

Hvis jeres barn bliver sygt, får feber eller andet der forhindrer en normal hverdag, ringer vi til Jer. Syge børn smitter raske børn og voksne. Derfor beder vi Jer om, at holde jeres barn hjemme, til det er helt rask, så det kan være med i de gøremål og aktiviteter, der er i Nøddeskallen.
Se også vores sygdomspolitik

Bopæl og arbejdsplads

Sker der ændringer i adresse, telefonnummer eller skifter I arbejde, skal dette med- deles til vuggestuen. Hvis dit barn bliver sygt eller kommer til skade, er det meget vigtigt, at vi altid har de korrekte oplysninger noteret, så vi hurtigt kan få fat på dig.

Priser 2023

Prisen for en vuggestueplads er kr. 4.498,00.
Inkluderet i prisen er alle måltider, bleer og div. hygiejneartikler. Dog medbinges selv, hvis der er behov for specielle cremer o.lign.
Prisen for en børnehaveplads er kr. 2.788,00.
Dette inkluderer alle måltider, bleer og div. hygiejneartikler.

For både vuggestue og børnehave betales kr. 10,00 pr. barn hver måned, beløbet opkræves sammen med forældrebetalingen.

Åbningstider og lukkedage

Nøddeskallen har følgende normale åbningstider.
Mandag     kl. 6.05 – 17.00
Tirsdag     kl. 6.05 – 17.00
Onsdag     kl. 6.05 – 17.00
Torsdag     kl. 6.05 – 17.00
Fredag     kl. 6.05 – 16.10

 

Nøddeskallens har kun faste lukkedage:

 • Fredag uge 41
 • 24. december og 31. december
 • Alle lørdage og helligdage