Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen består af seks medlemmer, en personalerepræsentant og institutionens ledere. Derudover er der to suppleanter.

 

Man vælges ind for to år – og valget sker til et forældremøde i marts.
Bestyrelsesarbejdet i Nøddeskallen består af ca. seks møder årligt, hvor der vil blive diskuteret overordnede politikker og værdier – herunder bl.a. kostpolitikker, åbningstider og værdigrundlag. Der er en gensidig orientering om, hvad der er relevant for dagtilbudsområdet.

 

Bestyrelsen er et mellemled mellem forældrene og ledelsen – og et godt forum, hvor mange ting kan vendes.
Bestyrelsen orienteres også løbende omkring Nøddeskallens daglige pædagogiske arbejde i.f.til læreplaner og tilrettelæggelse af hverdagen med fokus på et godt børnemiljø
Forældrebestyrelsen er også medvirken i nyansættelse af personale.

 

Derudover er bestyrelsen tovholder, i samarbejde med ledelsen, for den årlige arbejdsweekend – som finder sted.


mia img 0607

Mia Stræde

Formand

 

Jeg hedder Mia Stræde. Jeg er mor til Laura i børnehaven, og Mads - som går i dagpleje. Jeg har været i bestyrelsen siden 2021.

Jeg valgte at stille op til bestyrelsen for at få bedre indsigt i det pædagogiske arbejde, og få en bedre føling med dagligdagen i Nøddeskallen. Det er nemlig ikke så tit jeg henter/bringer. Jeg er anæstesilæge på Vejle sygehus og har derfor ret skiftende arbejdstider.
I kraft af min profession har jeg mulighed for at være en faglig sparringspartner for den øvrige bestyrelse og Helle, når vi skal skabe de bedste sunde rammer for vores børn og med mindst mulig sygdom. Omvendt skal vi heller ikke have for rigide rammer, som kan gøre det svært at få dagligdagen til at hænge sammen i familierne.

Jeg ønsker at støtte op om de bedste rammer for vores børn og et stabilt og inspirerende arbejdsmiljø for de voksne som jo i sidste ende kommer positivt tilbage til vores børn.


Mads Mogensen

Næstformand

 

Beskrivelse på vej..


lars

Lars Finnemann Damgaard

Medlem

 

Jeg hedder Lars Finnemann Damgaard og er gift med Caroline.  Jeg er far til Elias, som går i Nøddeskallen og hans lille søster Mathea, der er skrevet op til at gå i børnehaven i Nøddeskallen.

Vi bor i lidt nord for Brenderup i Bro, hvor jeg sammen med min familie driver et landbrug.

Grundet mine arbejdstider er det næsten alt Caroline der henter, derfor er jeg meget tilfreds med, at jeg er blevet et af de ny medlemmer i forældrebestyrelsen, for at jeg kan være en aktiv dele af min søns tid i børnehave. Jeg er en meget lige til og arbejdsom person. Begge disse kvaliteter vil jeg tage med i mit arbejde i forældrebestyrelsen. Jeg håber til at være med til at gøre vores arbejde i forældrebestyrelsen produktivt og målrette. Så forældrebestyrelsen kan støtte nøddeskallen i at skab en god hverdag for børnene.


jakobg crop

Jakob G. Stentebjerg

Medlem

 

Mit navn er Jakob G. Stentebjerg og jeg er far til Harald som går i vuggestuen. Vi bor i Kustrup sammen med Haralds mor, Maja.

Til daglig er jeg selvstændig landmand.
Jeg vil gerne være med i bestyrelsen fordi jeg gerne vil være med til at skabe de bedste rammer for både mit eget og for andres børn.
Jeg tænker at mit daglige virke er med til at give mig nogle kompetencer som også kan bruges i bestyrelsen i Nøddeskallen.

 

 


Julie Laursen

Medlem

 

Beskrivelse på vej..


Sandie Lind Brand 

Suppleant


Pernille Haar Normann Månsson