Pasningsordning

Fleksibel pasningsordning i dagtilbud

Fra den 1.1.2019 blev der ved lovændring vedtaget, at forældre hvor en eller begge forældre afholder orlov i henhold til barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen. Der er ret til deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn.

Du skal ansøg Middelfart kommune om fleksibel pasning i form af deltidsplads ved barsel eller ved kombinationstilbuddet. For at kunne benytte sig af tilbuddene, forudsætter det, at det kan dokumenteres at arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets åbningstid. Kontakt kommunen for at hører nærmere om ansøgning og regler.

 

Kombinationstilbuddet kan tilbydes til en deltidsplads på 30 eller 37,5 timer pr. uge.

 

​TAKSTER FOR KOMBINATIONSTILBUD I NØDDESKALLENPRIS
Børnehave 37,5 timer incl. frokostordning2100,- Pr. måned
Børnehave 30 timer incl. frokostordning1800,- Pr. måned
Vuggestue 37.5 timer incl. frokostordning3400,- Pr. måned
Vuggestue 30 timer incl. frokostordning2700,- Pr. måned
  
​TAKSTER FOR DELTIDSPLADS VED BARSEL I NØDDESKALLENPRIS
Børnehave 30 timer incl. frokostordning1750,- Pr. måned
Vuggestue 30 timer incl. frokostordning2700,- Pr. måned

 

Deltidspladsen kan benyttes mellem kl. 8.00 – 14.00 eller kl. 9.00- 15.00 men aftales nærmere med lederne af Nøddeskallen.
Misligholdes aftalen, bringes aftalen til ophør den sidste hverdag i måneden.
Aftalen anses for misligholdt, når aftalens tidsrum overskrides for 3. gang.

 

Der betales fuld pris for kost.

 

Perioden skal være på minimum 2 måneder.

 

Når deltidspladsen ophører konverteres pladsen til en fuldtidsplads.